You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polityka prywatności strony www.baga.net.pl

 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników strony www.baga.net.pl o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem ze strony www.baga.net.pl.

 2. Działając jako Agnieszką Bożejewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Baga z siedzibą w Rudaw 13 (87-408 Ciechocin) jesteśmy administratorem i operatorem strony https://baga.net.pl oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: kontakt@baga.net.pl.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).

 2. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:

  1. formularza kontaktowego – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą elektroniczną, jak również telefonicznie.

Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

  1. innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych.

Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

 1. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu email. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji czy korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.

 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który określiliśmy w pkt. 2

 4. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: osoby posiadające podpisaną z PPHU Baga Agnieszka Bożejewicz umowę o współpracy. Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.

 6. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.

 7. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.

 1. Bezpieczeństwo danych

1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art.

32 RODO.

 1. Pliki „cookies” – informacje ogólne

 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści strony, optymalizację korzystania ze strony, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.

 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.

 4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.

 5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu strony www.baga.net.pl na dole strony. Korzystając strony, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.

 6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się strony w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

 7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.

 1. Inne stosowane technologie

 1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania ze strony www.baga.net.pl. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.

 2. W szczególności stosujemy:

  1. kod śledzenia Google Analytics;

  2. narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook Ads, Linkedin, itp.).

 3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając ze strony www.baga.net.pl mają Państwo świadomość ich przekazywania.

 1. Logi serwera

 1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje strona www.baga.net.pl Oznacza to, że korzystanie ze strony www.baga.net.pl wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.

 2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje www.baga.net.pl, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.

 3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania stroną. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.

 4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

 1. Przekierowania do innych stron internetowych

Na naszej stronie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem strony www.baga.net.pl. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

 1. Zmiany Polityki prywatności

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności strony www.baga.net.pl, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej www.baga.net.pl.